CATÀLEG DE FIRES I FESTIVALS DE LITERATURA, CÒMIC I IL·LUSTRACIÓ PER A L'ANY 2017

 

Què ofereix l’IEB als professionals de les Illes Balears que hi assisteixen

• A aquelles fires a les quals l’IEB tengui un estand, els professionals de les Illes Balears que hi assisteixin hi podran realitzar les seves reunions de feina. Per tal de sol·licitar-ne l´ús, ens ho heu de comunicar per escrit amb un mínim de quinze dies d’antelació.

• L’IEB donarà suport a l’assistència de professionals a través de la seva línia de subvencions, que cobreixen una part de les despeses de desplaçament, estada i producció de materials de promoció.   Els autors, agents, editors i professionals del sector del llibre i el còmic poden presentar les seves sol·licituds de subvenció a l’IEB per tal participar a la fira fins a quinze dies abans de l'inici de la fira.

• En algunes fires, l’IEB gestionarà directament les acreditacions professionals per als interessats a desplaçar-s’hi. Només es garanteixen acreditacions als professionals que ho sol·licitin 15 dies abans de la fira.

• L’IEB donarà suport als participants professionals per tal de preparar la seva agenda de reunions.

• En cas que els professionals no puguin assistir a la fira personalment, l’IEB podrà fer difusió dels materials promocionals que ells facilitin i establir contacte amb agents, editors, traductors i altres professionals sempre que els sol·licitants lliurin el material necessari i autoritzin per escrit l’IEB a fer-ne ús.

 

Literatura i il·lustració | finals de novembre | Guadalajara, Mèxic
Literatura, còmic i il·lustració | 11 a 15 d'octubre | Frankfurt, Alemanya
Il·lustració | 3 al 6 d'abril | Bolonya, Itàlia
Literatura i il·lustració | 7 a 11 de desembre | Roma, Itàlia
Literatura i il·lustració | 4 al 7 d’octubre | Madrid
Literatura i còmic | 18 al 21 de maig | Varsòvia, Polònia
Còmic | 30 de març al 2 d'abril | Barcelona
Literatura | 24 a 26 de març (caràcter bianual) | Brussel·les
Literatura i il·lustració | 14 al 16 de maig | Londres, Gran Bretanya
Còmic | 26 a 29 de gener | Angulema, França