FIRES I FESTIVALS D'ARTS ESCÈNIQUES 2016

Què ofereix l’IEB als professionals de les Illes Balears que hi assisteixen

• A algunes fires l’IEB tendrà un estand on els professionals de Balears que hi assisteixin podran dur a terme les seves reunions. Per tal de sol·licitar-ne l´ús, ens ho heu de comunicar per escrit amb un mínim de quinze dies d’antelació.

• L’IEB donarà suport a l’assistència de professionals a través de la línia de subvencions, que cobreixen una part de les despeses de desplaçament, estada i producció de materials de promoció. Els músics, actors, mànagers, distribuïdors, editors i professionals del sector poden presentar les seves sol·licituds de subvenció a l’IEB amb una antelació mínima de quinze dies a l’inici de la fira.

• L’IEB gestionarà directament les acreditacions professionals per als interessats a desplaçar-s’hi. Només es garanteixen acreditacions als professionals que ho sol·licitin un mes abans de la fira.

• L’IEB donarà suport als participants professionals per tal de preparar la seva agenda de reunions.

• En cas que els professionals no puguin assistir a la fira personalment, l’IEB podrà fer difusió dels materials promocionals que ells facilitin i establir contacte amb agents, artistes i gestors d’altres indrets en el seu nom, sempre i quan els sol·licitants lliurin el material necessari i autoritzin per escrit l’IEB a fer-ne ús.


Com actuar en directe a les fires i festivals

• En general, les actuacions es proposen directament a les fires. En cas que l’artista, grup o companyia sigui seleccionat per la fira, l’IEB en donarà suport econòmic a través de la línia de subvencions.

• En alguns casos l’IEB ha establert acords específics amb cada fira. Mireu la informació detallada per tal de saber-ne les condicions.

 

Arts escèniques | 9 a 11 de novembre | Valladolid
Teatre i dansa | 26 a 29 de setembre | Osca
Arts de carrer | 8 a 11 de setembre | Tàrrega
Dansa | 31 d’agost a 3 de setembre | Düsseldorf (Alemanya)
Teatre | 23 al 27 d’agost | Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Teatre | 5 al 8 de juliol | Palma del Río (Còrdova)
Teatre, dansa | 28 de maig a 3 de juny | Alcoi
Teatre d'objectes | 29 d’abril a 1 de maig | Lleida